UiTa ja TaTu tiivistävät yhteistyötään kilpailutapahtumissa

30.9.2020

Tamperelaiset uimaseurat TaTU Tampere ja Uinti Tampere ovat sopineet kattavasta yhteistyöstä kilpailuiden järjestämisessä ja kilpailutoiminnan kehittämisessä. Molemmilla seuroilla on yhteinen halu tehdä pitkäaikaista yhteistyötä Tamperelaisen kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen järjestämiseksi.

Molempien seurojen tavoitteena on kehittää tamperelaisia uintikilpailuita yhdistämällä seurojen resursseja tehokkaasti toimivaksi kokonaisuudeksi.

Sopimus on allekirjoitettu 29.9.2020.

Vuonna 2021 TaTU ja Uita järjestävät yhdessä Tampereen avoimet mestaruuskilpailut, Rollo-uinnit ja Lyhyen radan ikäkausimestaruusuinnit. Samassa yhteydessä on Uinnin Tuen hallitus hyväksynyt päätöksen lopettaa kilpailuja nykyisin järjestävän Tampereen Uinnin Tuki ry:n toiminta 1.1.2021 mennessä.


Seurojen pitkäjänteisinä tavoitteina ovat kilpailujen laadullisten, tapahtumallisuuden ja teknisen osaamisen varmistaminen huomioiden tulevaisuuden vaatimukset. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kilpailujen ja tapahtumien laaduntasoa. Samoin viedä jo yhdessä löydetyt ratkaisut myös seurojen omiin kilpailuihin ja tapahtumiin.

Tampereen Uinnin Tuki ry:n toiminta alkoi vuonna 1998. Sen perustajajäseninä olivat Tampereen Uimaseura ry, Tampereen Työväen Uimarit ry, Tampereen NMKY ry uintijaosto ja KOOVEE ry uintijaosto. Vuodesta 2013 jäseninä ovat olleet vain TaTU ja Uita. Tampereen Uinnin Tuki ry:n tavoitteena on ollut tamperelaisen kilpauinnin edistäminen. Nyt tätä työtä jatketaan TaTU:n ja Uita:n välisellä yhteistyöllä.

”Tampereen Uinnin tuki on ollut merkittävä osa Tamperelaista uintikulttuurin kehittämistä ja yhteistyötä seurojen välillä. Seurojen määrän pienentyessä on kuitenkin mielekästä purkaa päällekkäisiä toimintoja ja jatkaa ansiokasta työtä seurojen välisenä yhteistyönä. Haluan puolestani kiittää kaikkia kuluneiden vuosien toimintaan osallistuneita.” sanoo Uinnin tuen puheenjohtaja Sami Lahtinen